Skakturnering logo

25. februar 2020

ASK Klubturnering 2014-15 - Indbydelse

Tilmelding: Senest 2. oktober 2014
Tilmeldte: Se hvem der er med
Turneringstype: Koordineret EMT
Spilledage: 09/10 - 23/10 - 06/11 - 27/11 - 04/12 2014 - 22/01 - 05/02 - 12/03 - 09/04 2015
Spillested: Klubhuset, Banevang 5,3450 Allerød
Starttidspunkt: 19:30
Max antal: 98
Form: ASK Klubturnering 2014-15 Velkommen til Allerøds klubturnering, der afvikles over 9 runder. I det følgende kan du læse reglerne og en række praktiske oplysninger. Spilledatoer 9/10 23/10 6/11 27/11 4/12 22/1 5/2 12/3 9/4 Turneringsledere Lars Johansen, tlf. 25 16 07 77, lars.johansen@rosendahl.dk Jakob Werner, tlf. 24 89 56 60, jw@telegraph.dk Tilmelding og indskud Tilmelding skal ske på www.skakturnering.dk senest den 2. oktober. Indskud 150 kr. (juniorer under 20 år 75 kr.), der betales før første runde. Regler Der spilles efter FIDE’s regler for skakspillet og DSU’s reglement for koordinerede turneringer, som de står beskrevet i nyeste udgave af Skakhåndbogen. Alle partier rates. Grupperne ELO-rates, hvis betingelserne er opfyldt. Spilletidspunkt Spilletidspunktet er torsdag kl. 19.30 på de angivne spilledatoer; turneringslederne kan fra gang til gang vælge at udsætte kampstart nogle få minutter af hensyn til juniortræningen. Det er tilladt at komme 30 minutter for sent til et parti, regnet fra det normale spilletidspunkt kl. 19.30. Hvis en spiller ikke er til stede i spillelokalet senest kl. 20.00, er partiet tabt for den pågældende. Spillested Klubhuset, Banevang 5, 3450 Allerød Turneringsform Der spilles i alle-mod-alle-grupper med 10 spillere i hver, dvs. 9 runder. Hvis deltagerantallet taler for det, afvikles nederste gruppe efter et andet system, f.eks. med færre eller flere runder, dobbeltrunde eller som schweizer. Betænkningstid og noteringspligt Gruppe 1, 2 og 3: Hver spiller har 100 minutter til hele partiet samt et tillæg af 30 sekunder pr. træk under hele partiet. Der er i gruppe 1, 2 og 3 noteringspligt under hele partiet uden undtagelse. Øvrige grupper: Hver spiller har 2 timer til 40 træk, efterfulgt af 15 minutter plus opsparet tid til resten af partiet. Der er i øvrige grupper noteringspligt under hele partiet, undtagen hvis man har mindre end 5 minutter til en tidskontrol. Afbud og udsatte partier Afbud skal både meddeles til modstanderen og til en af turneringslederne senest dagen før spilledagen. Ved afbud på selve spilledagen træffer turneringsledelsen afgørelse om partiets afvikling, herunder om det er tabt for den spiller, der har meldt for sent afbud. Det er ikke tilladt at udeblive uden afbud. Det påhviler spillerne at medvirke aktivt til at få afviklet udsatte partier. Turneringsledelsen er berettiget til at fastlægge nye spilledatoer for udsatte partier og om nødvendigt at træffe afgørelse om udfaldet af ikke-afviklede partier. Alle partier fra de tidligere runder skal være afviklet senest dagen før sidste runde. Mobiltelefoner m.m. Spillernes mobiltelefoner og andre elektroniske kommunikationsmidler skal være slukket under hele partiet, jf. skakreglerne. Hvis det er tydeligt, at en spillers mobiltelefon eller andre elektroniske kommunikationsmidler ikke er slukket under partiet (f.eks. ringer, vibrerer eller modtager sms), er partiet tabt, jf. skakreglerne. Gruppeinddeling Grupperne inddeles efter rating. Sidste sæsons klubmester er automatisk kvalificeret til at spille i gruppe 1 uanset rating. De øvrige gruppevindere fra sidste sæson har ret til at spille en gruppe højere end sidste år uanset rating. Præmier, klubmesterskab og oprykning Der er præmie til de tre første i 10-mandsgrupperne. I alle grupper deles præmierne ved ligestilling i point. Bedst placerede A-medlem er klubmester. Ved ligestilling i point afgøres klubmesterskabet ved omkamp. I de øvrige grupper har vinderen ret til at spille en gruppe højere i den følgende sæson uanset rating. Ved ligestilling i point findes gruppevinderne ved korrektionsberegning (Sonneborn-Berger). Eventuel omkamp om klubmesterskabet En eventuel omkamp mellem to spillere afvikles så vidt muligt på de førstkommende 2-3 klubaftener efter sidste runde af den ordinære turnering. Partierne i omkampen rates ikke. Omkampen afvikles som følger: 1) To partier med fuld betænkningstid på to forskellige klubaftener. Samlet vinder er klubmester. Ved 1-1 spilles ny omkamp som hurtigskak og eventuel lynafgørelse på en følgende klubaften. 2) Hurtigskak med 25 minutter til hver spiller. Der spilles to partier, samlet vinder er klubmester. Ved 1-1 spilles ny omkamp som lynskak samme aften. 3) Lynskak med 5 minutter til hver spiller. Der spilles to partier, samlet vinder er klubmester. Ved stillingen 1-1 spilles et armageddon-parti samme aften. 4) Armageddon-lyn: Der spilles ét lynparti, hvor hvid har 6 minutter og gevinstpligt, mens sort har 5 minutter og kun skal have remis for at vinde. Vinderen er klubmester. Forud for hvert trin i omkampen trækkes lod om farvefordelingen, idet vinderen af lodtrækningen vælger farve i første parti. I andet parti spilles med omvendte farver. Såfremt flere end to spillere slutter på samme pointtal i den ordinære turnering, afvikles omkampen over to klubaftener som en alle-mod-alle dobbeltrunde hurtigskakturnering mellem de involverede spillere. Betænkningstid 25 minutter. Den samlede vinder er klubmester. Ved fortsat ligestilling findes klubmesteren på en følgende klubaften ved først lynskak og ved fortsat ligestilling armageddon-afgørelse. Protester Protester over resultat eller afvikling af partier samt klager over afgørelser skal indleveres skriftligt til turneringsledelsen senest 24 timer efter afslutningen af det parti, der indgives protest imod. Turneringskomité Turneringsledelsens afgørelser kan ankes til turneringskomiteen, der består af: NN1 (fmd.) NN2 NN3 N
Indskud: kr. 150,00. Juniorer under 20 år kr. 75. Betales før første runde
Spilletid: 100 minutter til hele partiet + 30 sekunders tillæg pr træk fra træk 1
Præmier: Der er præmie til de tre første i 10-mandsgrupperne. I alle grupper deles præmierne ved ligestilling i point. Bedst placerede A-medlem er klubmester. Ved ligestilling i point afgøres klubmesterskabet ved omkamp. I de øvrige grupper har vinderen ret til at spille en gruppe højere i den følgende
ELO-rating: Turneringen ELO-rates hvis betingelserne er opfyldt.
Rygning: er ikke tilladt i spillelokalerne.
Mobiltelefon: Der anvendes DSUs reglement vedrørende mobiltelefoner.
Fremmøde: Hvis fremmøde senere end 30 minutter efter igangsat ur er partiet tabt
Annonce: xx