Skakturnering logo

28. januar 2022

Køge Bugt Vinter 2012 - Indbydelse

Tilmelding: Senest 9. januar 2012
Tilmeldte: Se hvem der er med
Turneringstype: Koordineret EMT
Spilledage: Onsdage 11/1 - 25/1 - 8/2 - 15/2 - 29/2 - 14/3 - 21/3 2012
Spillested: Solrød Skole, Højagervænget 33, 1. sal,2680 Solrød Strand
Starttidspunkt: 19.00
Max antal: 32
Form: 7 runders accelereret Schweitzer i én stor gruppe med seedningsgrupper i de første to runder. Startrækkefølge på grundlag af dansk rating. Runder lægges med WinSwiss. Mulighed for afbud til alle runder. Afbud til en runde skal ske senest kl. 21 aftenen før (tirsdag) til kbv2012@sydskak.dk. En rundes parring kan ses fra kl 8 på spilledagen (onsdag).
Indskud: kr. 100,00. Solrød Skakklub betaler indskud for A- og B-medlemmer Indskud betales ved første rundes start. Deltagere, som har meldt afbud til første runde, skal betale indskuddet inden første runde til Solrød Skakklubs bankkonto: Regnr: 1551 Kontonr.: 16877980
Spilletid: 90 minutter til hele partiet med tillæg på 30 sek. pr træk fra træk 1
Præmier: Præmiesum udgør 70 kr (indskud - EMT-afgift) pr. deltager. Der er præmier i alle seedningsgrupper. Deltagere, der har deltaget i mindst 6 runder, får tillagt ét bonuspoint, medens alle runder giver to bonuspoints. Bonuspoints tillægges før lægning af hhv. 6. og 7. runde.
ELO-rating: Turneringen ELO-rates hvis betingelserne er opfyldt.
Rygning: er ikke tilladt i spillelokalerne.
Mobiltelefon: Der anvendes DSUs reglement vedrørende mobiltelefoner.
Fremmøde: Der anvendes DSUs regler, dvs fremmøde senest 15 minutter efter igangsat ur, ellers er partiet tabt.
Annonce: Skakbladet 2011/5, Skakbladet 2011/6
FIDE: 58958