Skakturnering logo

21. juni 2018

Kronborgturneringen 2012 - Spilles på Borupgårdskolen i perioden fra 17. maj 2012 til 20. maj 2012

Nyheder

Nye ratingtal

Grundet at der er spillere der er udgået af turneringen, så er ratingtallene i nogle tabeller misvissende, men på nedenstående liste, kan I se de nye ratingtal som de er registreret hos ratingkartoteksføreren
Webmaster 23. maj 2012

+ Tak for denne gang.
Det var hyggeligt at have jer med.
Vi ses til næste år,
som er den 9/5 - 12/5 2013.
Steffen Michael Kristensen 22. maj 2012

+ Kronborgturneringen. Præmier.
Følgende har vundet præmier.

Der var 32 deltagere til turneringen.
Ved pointlighed, deles præmien!!

Mester: 1/2. Michael Brunsgaard Jørgensen & Ole Bøgh Larsen, begge Helsingør(Delt første/anden plads)
Basis 1:1/2. Steen Dahlgård Jensen, Maribo & Casper Støchkel, Helsingør.
Basis 2:1. Morten Kühn, Hillerød 2. Jonbert Marius Sune Jensen, AS04
Basis 3:1. Sebastian Wetli og 2. Teit Jensen, begge Helsingør.
Tillykke til alle vindere!
Steffen Michael Kristensen 20. maj 2012

+ 7 runde. Slutspurten
KRONBORGTURNERINGEN ER SLUT!!
Mester. har Henrik Mortensen - Kai Gykkung Nielsen & Marin Percivaldi - Bjarne Brand opnået stormesterremis & dermed fraskrev sig præmien. Så valgte Arne Møller & Daniel Andersen at strække våben efter en mindre fejlberegning. KRONBORGMESTER FRA HELSINGØR!
Michael Brunsgaard Jørgensen & Ole Bøgh Larsen. TILLYKKE!!
Basis 1. Casper Støchkel, Helsingør & Hans Haagen Larsens, AS04 parti endte efter heftig kamp i en remis. Mens Ted måtte ned mod Jan Kaargaard Jensen! Henning Rasmussen trods ratingtab fik remis mod Steen Dahlgård Jensen, Maribo der var favorit til at vinde gruppen. Der betød at Casper Støchkel & Steen Dahlgård Jensen delte 1 & 2 pladsen. Ole Rasmussens sejr med effektivt løberpar mod Simon Stibholt Jensen kunne dog ikke true præmietagerne.
Basis 2. Udover 2 partier uden kamp, sluttede Jonbert Jensen & Jøren Wimo fredeligt i en lukket stilling! Mens Viggo Sørensen, Nordkalotten gik direkte ind i hjælpemat, der gav Bjarne Eiholt, K41 et-tallet samt andenplads til Jonbert Jensen!!
I Basis 3 har Kirsten & Henriette Lund taget en stormesterremis inden runden startede. Ellers kæmpes der bravt!! Trods brav kamp af Jacob Hein, Espergærde måtte han strække våben til Albert Emil Lyng Petersen, Caïssa fra Gladsaxe. Sebastian Wetlig & Teit Jensen, begge kæmpede, deet fik en fredelig udgang.
Steffen Michael Kristensen 20. maj 2012

+ Kronborg. Mester. Percivaldi overrasker.

Martin Percivaldi
Martin Percivaldi overrasker Michael B. Jørgensen, Helsingør med at holde remis efter næsten 4 timers spil.
En kampvilje af 13-årig høster frugten!
Ifølge begge spillere forsvarede Martin sig udmærket til det sidste.
Steffen Michael Kristensen 20. maj 2012

+ 6 runde. Som Tour de France
Selvom ikke alt sættes påplads endnu, er det jo klart sådan som turneringen forløb sig, er der stadig spændning.
Som Tour de France udgår deltagerne af turneringen, i dette tilfælde er der 3 spillere med sygdom til følge.
Der er stadig noget at kæmpe for. Ikke kun præmier. Men i Basis 2 er der også afgørende del-Elo at kæmpe for.
Sidste runde starter klokken 15:30 PRÆCIS!
Steffen Michael Kristensen 20. maj 2012

+ Rygtepolitik.
Omkring afbud & tidligere episoder kan jeg godt gøre det klart.
Tidligere episoder andre/tidligere kan jeg ikke bruge til noget som baggrund for mine afgørelser. Det er på trods af at rygtet er "spændene".
Denne linie står jeg fast på, da ellers en fjer kan blive til fem høns!! ALt sammen på grund af "kloge uglers" udsagn.
Steffen Michael Kristensen 20. maj 2012

+ Basis 2. Afgørelse angående sent afbud.
Efter dcmmermøde, er dommerne blevet enig om en afgørelse over Lars Ørnbo Skovle, Frederiksberg.
Spilleren melder rettidig afbud til runderne 3, 4 & 7 men forsent afbud til runde 6.
Det som lægges til grund er spillerens helbredsmæssige situation, der gør det at der i dette tilfælde ikke falder straf over for spilleren.
Spilleren har fejlbedømt sin situation omkring sit helbred.
Det er ikke spillerens hensigt at vildlede dommerne.
Men dommer SD Steffen Michael Kristensen får først besked om afbuddet klokken 10:14 til resten af turneringen. Det resulterede i et dommermøde. Spillerens sene afbud får heldigvis ingen indvirkning på præmiespørgsmålet, der lægges til grund for afgørelsen.

Thi bestemmes.
Lars Ørnbo Skovle efter omstændighederne får en påtale for det sene afbud.
Afgørelsen kan senest appelleres til TK senest den 31/5 2012 til IA Martin Stampe Noer. Vanløse Álle 37,2. 2720 Vanløse.
Steffen Michael Kristensen 20. maj 2012

+ Basis 2. Afbud
Michael Backmann Nielsen, Københavns Skakforening har her til morgen meldt afbud p.g.a. influenza & trækker sig!
Afgørelse.
Viggo Sørensen, Nordkalotten[6 runde] & Morten Kühn, Hillerød[7 runde] vinder deres partier mod Michael Backmann Nielsen uden kamp.
Partierne rates hverken dansk eller Elo.
Den forventede score ude for disse 3 spillere er misvisende & rettes i næste uge!
Steffen Michael Kristensen 20. maj 2012

+ 5 runde. Dagen før!!
Dagen før er der i Mester, Basis 1 & Basis 3 klare føringer, der taler sit eget tydelige sprog.
Men intet er 100 % afgjort.
Derimod blev der overraskende spænding i Basis 1, da en mindre misere afgjorde det parti. Miserer var der masser af.
Her er der 3 spillere der deler 1/2 pladsen, holder det f.eks. i denne gruppe deles præmien, da de samme 3 har mødtes internt & på skift har vundet over hinanden.
Der bliver ingen korrektion om præmierne!
Men de bommerter der kunne ses var 5 runde forskånet for.
Turneringens første stormesterremis blev en realitet da Kai Gylling Nielsen & Bjarne Brand sluttede fred.
Heldigvis får det ingen indflydelse på præmierne i Mester i morgen.
Samtidig er der en konkurrence som tdl. Redaktør Vagn Erik Hansen, Helsingør står for. 2 mat i 2 opgaver. Der er præmie til dem der løst dem korrekt(Er der flere der har dem korrekt, trækkes der lod om bøgerne.). Efter 5 runde, er der ikke flere der har 100 %. Turneringen har indtil videre forløbet uden de helt store problemer{Bortset fra dem spillerne selv har skabt!}. Så er der Leo Nielsens kantine til fornuftige priser.
I morgen sidste to runder. Startes klokken 10:00 præcis. Slutter senest 20:30.
Her får vi så svaret på spørgsmålet. Hvem vinder mon Kronborgturneringen 2012?
Steffen Michael Kristensen 19. maj 2012

+ Efter 4 runde. Midtvejs.
Så er halvdelen af Kronborgturneringen spillet!!
I mester fører Michael B. Jørgensen, Helsingør med 3½, skarpt forfulgt af Ole Bøgh Larsen,
der overraskende måtte afgive ½ point til Henrik Mortensen, Horsens.
Basis 1, fører Steen Dahlgaard solidt med 3½ gruppen. Samtidig i en fordelagtig stilling i midtspillet spiller Casper Støchkel, Helsingør en "dronninggambit", som Ted Sandbech, Øbro tog imod. Denne bommert fik Støchkel til at strække våben.
Basis 2.
Morten Kühn, Hillerød er ikke til at stoppe, rent bord med 4 af 4!! Er det mon Orla Eilegaard Jørgensen, Allerød der skal være "David" i "Davids kamp mod Goliath"? I så fald er det sidste chance.
Basis 3.
En spiller måtte trække sig p.g.a. sygdom som vi ikke er herre over.
Her liner det op til "finale" mellem Helsingør-spillerne i 7 runde. Sebastian Wetli & Teit Jensen.
En ting som er ærgerligt, er at vi ikke kan se den aktuelle Grand Prix-Stilling før 5 runde!
Konklusion. Man høster frugt af en gang kampskak på trods af mindre misere & bommerter i form af billige resultater uanset argumentation!
Steffen Michael Kristensen 19. maj 2012

+ Basis 2. Afbud.
Lars Ørnbo Skovle, Frederiksberg har foreløbig meldt afbud til 4,5, 6 & 7 runde.
Det betyder at Jonbert Marius Sune Jensen, AS04, Viggo Sørensen, Nordkalotten, Bjarne Eiholt, K41 & Orla Eilegaard Jørgensen, Allerød vinder uden kamp.
Partierne i runderne rates hverken DSU eller ELO i runde 4,5,6 & 7!
Men rates som tab i runde 1,2 & 3 for Lars Ørnbo Skovle.
Ændret efter dommermøde den 20. maj 2012.
Steffen Michael Kristensen 19. maj 2012

+ Basis 3.Spiller trækker sig.
Preben Leo Madsen trækker sig på grund af sygdom fra turneringen.
Ratingspørgsmålet har dommerne truffet følgende afgørelse!
Afgørelse af Preben Leo Madsens partier.
Samtlige Preben Leo Madsens partier annulleres på tavlen da der ikke er afviklet 50 % af partierne.
1 & 2 runde rates i henhold til det spillede resultat. Begge remis. De spillede partier er på spillestedet angivet med parantes "(½)" som spillet parti. Men tæller ikke med den samlet stilling.
3, 4, 5, 6 & 7 runde rates ikke.
Den forventede score på tavlen er misvisende, som rettes i næste uge!
Steffen Michael Kristensen 19. maj 2012

+ 3 runde.
Resultaterne er nu ajourført!
2½ time skulle der gå før det første resultat var i hus.
Der blev ikke givet ved dørene i denne 3 runde.
Der blev kæmpet i alle fronter med forsøg på lidt billige bommerter fra modparten.
Samtlige remiser var kampremiser. Så en turnering uden stormesterremiser indtil videre.
Flot kæmpet alle mand.
Steffen Michael Kristensen 18. maj 2012

+ Ændret køreplan i Kystbanen.
Som de fleste har bemærket, har DSB Øresund ændret køreplan i Kystbanen. Det betyder især for de spillere der kommer syd for Klampenborg skal skifte til/fra S-tog i Klampenborg. Tag derfor afsted i god tid da arbejdet på Hellerup Station står på resten af Kristi Himmelfartsferien & dermed Kronborgturneringen. Det kan ikke svare sig at tage over Hillerød Station, da LilleNord til Helsingør via Fredensborg kun kører en gang i timen [Minuttallet 00!!] mod Snekkersten, da hver andet havtimes-tog "vender" i Fredensborg, især om Lørdagen & om Søndagen. Der er også Movia-busser til og fra Klampenborg Station. Men til skræk & advarsel giver det længere rejsetid, så S-toget er den bedste løsning. Fra Klampenborg til Snekkersten standser Kystbane-togene i samtlige stationer.
Steffen Michael Kristensen 18. maj 2012

+ 2 runde. Spændene partier.
I mester holdt Martin Percivaldi remis mod Henrik Mortensen trods bonde nede & Martin havde afslået Henriks remistilbud forinden. Jacob Hein reddede med held remis mod rustne Teit Jensen, Helsingør . Jacob havde begået en "god" bommert ved at give en dronning væk for en løber i 8 træk.
Men Jacobs rutine redder ham.
I morgen klokken 18:00 starter 3 & eneste runde denne Fredag.
Steffen Michael Kristensen 17. maj 2012

+ Basis 3. Tastefejl
Der er konstateret en tastefejl i Basis 3.
Her fremgik det er Henriette Lund der vinder.
Det rigtige resultat er at Sebastian Wetli vinder. Som er rettet.
Beklager fejlen!!!
Steffen Michael Kristensen 17. maj 2012

+ 1 runde afviklet.
Så er 1 runde afviklet. Ingen stormesterremiser, der blev satset. det udløste en del bommerter der vil noget.
Bortset fra hvor det ikke blev ryddet op så var der ingen problemer. Der blev kæmpet på alle brætter.
Steffen Michael Kristensen 17. maj 2012

+ Mester. Percivaldi kæmper bravt mod Ole Bøgh!
Martin Percivaldi, Hillerød kæmper bravt mod Ole Bøgh Larsen, Helsingør i Siciliansk(Najdorf varianten) der længe su ud til at være remis. I slutspillet beregnede Martin forkert i at satse på gevinst, istedet for at holde remis. Martin strækker våben efter 73 træk!!
Steffen Michael Kristensen 17. maj 2012

+ Besked til basis 3. HUSK AT STILLE OP!
Umiddelbart konstaterer jeg desværre at der er et parti i Basis 3, hvor brikkerne flød på brættet.
Det er godt nok irriterende at det er dommerne der skal stille brikkerne op.
Ja her er regler for skakspillet klare ved afslutning af partiet.
Her er al tvivl udelukket!
Ved vinder.
Vinder udfylder rundekortet med resultatet & taberen stiller alle brikker op!
Ved remis.
Hvid udfylder rundekortet & sort stiller brikkerne op.
Steffen Michael Kristensen 17. maj 2012

+ Basis 3. STOR OVERRASKELSE!!
Turneringens første overraskelse er en realitet. Kirsten Lund overrasker Jørgen Persson på trods af officer bagud med en klokkeren hjælpemat efter 33 træk der siger spar to!! 1-0 til Kirsten Lund!!
Steffen Michael Kristensen 17. maj 2012

+ Kronborgturneringen 2012 er startet.
Så er årets Kronborgturnering startet med 32 glade deltagere.
Steffen Michael Kristensen 17. maj 2012

+ Tilmeldingen til Kronborgturneringen er lukket!!
Så er tilmeldingen til årets Kronborgturnering hermed lukket. Der blev 32 deltagere. Grupperne kan ses senest den 14. maj 2012 inden klokken 20:00
Steffen Michael Kristensen 12. maj 2012

+ Turneringens ledelse.
Skakdommere.
SD Steffen Michael Kristensen
SD Erik Hedegaard Hansen. Begge Helsingør.
Turneringskomite.
IA Martin Stampe Noer, Nordkalotten{formand}.
SD Hans Endrup Jacobsen, Hillerød
SD Ove Rytter Jensen, Sjælsø
Steffen Michael Kristensen 11. maj 2012

+ Plads til flere i Kronborgturneringen 2012.
Selvom der er 28 tilmeldte lige nu, så er der plads til flere spillere!!
Dog senest 11. maj 2012. klokken 20:00 PRÆCIS!!
Steffen Michael Kristensen 30. april 2012

+ NSU Grand Prix.
Kronborgturneringen er tilmeldt NSU Grand Prix turnus.
Steffen Michael Kristensen 27. februar 2012

+ Kronborgturneringen. Velkommen.
Nu er det muligt at tilmelde sig Kronborgturneringen 2012. Når man har tilmeldt sig her på siden modtager man en e-mail hvor man skal bekræfte sin deltagelse, sker det ikke vil man ikke komme på deltagerlisten.
Steffen Michael Kristensen 24. januar 2012


    onsdag 1. august 2018: Hyggehurtigskak III, runde 1