KKSA logo

XTRACON GRAND MASTER 2015

XtraCon
26. maj 2020
Bulgarsk sejr, da partiet på bræt et endte remis

Billeder fra turneringen

    Flere turneringer på www.skakturnering.dk