KKSA logo

XTRACON GRAND MASTER 2015

XtraCon
5. december 2019
Bulgarsk sejr, da partiet på bræt et endte remis

Livekommentering
    Flere turneringer på www.skakturnering.dk