KKSA logo

XTRACON GRAND MASTER 2015

XtraCon
16. oktober 2019
Bulgarsk sejr, da partiet på bræt et endte remis

Livekommentering
    Flere turneringer på www.skakturnering.dk